Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Valmieras novada pašvaldības dibināta iestāde, kas patstāvīgi organizē pirmsskolas izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

PII “Pasaciņa” uzņem audzēkņus vecumā no 1,5 gadiem.

Darbojas 6 dažādu vecuma bērnu grupas:

  • grupa bērniem vecumā no 1.5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 2 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 3 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 4 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 5 gadiem
  • grupa bērniem vecumā no 6 gadiem

PII “Pasaciņa” īsteno:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programmu /kods 0101 1111/
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem /kods 0101 55 11/