Darbiņi septembrī

        PRAKTISKĀS MĀCĪBAS UGUNSDROŠĪBĀ   08.09. rīta cēlienā

        ESI DROŠS! - izglītojoša,preventīva nodarbība ar VP pārstāvjiem 

                               16.09. no plkst.10.00

        EIROPAS SPORTA NEDĒĻA - sportiskas aktivitātes no 23.09.-30.09. 

                                                           Sprtojam kopā ar Miķeli - 29.09.

        Piecgadīgo bērnu grupas izpētes brauciens uz RACC DAIBE 28.09.