Darbiņi maijā

          Olimpiskais mēnesis līdz 21.05. - sportiskas, radošas un veselību

                                                               veicinošas aktivitātes telpās un dabā

                                                               ar devīzi: Mēs esam sportiņā!

          Olimpiskās dienas rīta vingrošana 21.05.plkst 10.00

          Sešgadnieku pēdējā mācību diena "PII Pasaciņa" 28.05.