"PASACIŅAS" darbiņi septembrī

 Drošības nedēļa ar praktiskām mācībām rīcībai ugusnsgrēka gadījumā -

                                                                                          no 14.09.-17.09.

 Rīta vingrošana Olimpiskajā dienā - 18.09.no plkst.10.00

 Sportiskas aktivitātes Eiropas Sporta nedēļas ietvaros - 23.09.-30.09.

 6-gadīgie Pasacēni dodas izpētes braucienā uz dabas un

                                                                    tehnoloģiju parku URDA 29.09.