DARBIŅI MAIJĀ

MĒNEŠA TĒMA: "Kukaini, ragaini, tev raibi svārki!"

Ekskursija uz dabas un tehnoloģiju parku "URDA" Daibē 07.05.

"Mīļo, māmiņ!" - Mātes un Ģimenes dienas pasākumi:

        3.grupā - 09.05.plkst.17.00

       6.grupā - 09.05.plkst.16.30

       2.grupā - 10.05.plkst.16.00

       5.grupā - 13.05.plkst.17.00

       4.grupā - 15.05.plkst.17.00 "Vīnkalnos"

 

Beverīnas novada izglītības iestāžu pedagogu, darbinieku un audzēkņu -olimpiāžu uzvarētāju un dalībnieku godināšana Brenguļu sākumskolā

                                                    15.05.plkst.16.00

"Kustībā ir prieks!" - sporta svētki kopā ar ģimenēm 30.05.plkst.16.30

 

 Sešgadīgo Pasacēnu pēdējā diena PII "Pasaciņa" 31.05.plkst.14.00